Trafik Sigortası Nedir?

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan araçlar trafiğe çıkamazlar Trafik Sigortası, Poliçede belirtilen aracın kullanımı sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, yapılan makul ve zorunlu masraflar da karşılanır. Trafik Sigortası Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Trafik Sigortasında teminatlar ve limitleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenir, Sigorta Şirketleri fiyatları serbestçe belirler.