İNŞAAT ALLRİSK SİGORTASI

İNŞAAT ALLRİSK SİGORTASI

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risk Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır. İnşaat All Risk Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
Yangın, yıldırım, infilak
Hırsızlık
Şantiye-işletme kazaları
Dikkatsizlik, sabotaj
kaynaklı oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır. İnşaat all risk sigortası, bütün inşaat projelerinde, inşaatın başladığı ilk andan itibaren projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede olası bütün riskleri güvence altına alan bir sigorta şeklidir.

İNŞAAT ALLRİSK SİGORTASI İLE İLGİLİ TEKLİF ALMAK İÇİN LÜTFEN 0555 998 6387 NOLU NUMARAYI ARAYINIZ.